Designing happier societies

Made in May

Made in May ontwikkelt creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen en identiteitsvraagstukken bij overheden en bedrijven. We doen dat omdat we bij willen dragen aan een gelukkige samenleving.

We creëren een werkomgeving waarbinnen we als creatief-strategische sparringpartner samenwerken om onze creativiteit, kennis, kunde en ervaring te delen met onze opdrachtgevers. We ontwikkelen concrete en praktische ideeën en oplossingen die de strategie tastbaar maken en tot leven wekken.

De mens is altijd ons vertrekpunt waardoor we tot toekomstbestendige oplossingen komen waar mensen echt gelukkig van worden.

We zijn gevestigd in het Amstelpark in Amsterdam en werken met getalenteerde mensen met een hoge maatschappelijke betrokkenheid, jarenlange ervaring, passie en hands on mentaliteit voor het bedenken en realiseren van betekenisvolle oplossingen voor een Happier Society.

Diensten

Made in May biedt de volgende diensten en oplossingen voor overheden:

Sociale Domein
 • Oplossingen voor maatschappelijke issues zoals sociaal beleid/aandacht voor zwakkeren, economie/werkgelegenheid, jongeren, onderwijs, groenvoorzieningen.
 • Workshop “Kansen zien in Burgerinitiatieven”

Stedelijk Domein
 • Identiteitsbepaling van gemeenten
 • Toekomstscenario’s voor gemeenten
 • City Marketing
 • Aanpak biodiversiteit/vergroening bedrijventerreinen
 • Aanpak leegstand bedrijven/winkelstraten
 • Concepten ter bestrijding van krimpregio’s
 • Lezingen
 • Inspiratiereizen naar inspirerende gebieden
 • Workshop “Gebiedsvisie van vogelperspectief naar maaiveldperspectief”


Made in May biedt de volgende diensten en oplossingen voor het bedrijfsleven:

Sociale Domein
 • Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Stedelijk Domein
 • Toekomstscenario’s voor gebieden en gebouwen
 • Positionering van gebieden en gebouwen
 • Branding en huisstijlontwikkeling
 • Communicatie strategie en conceptontwikkeling

Klanten en Cases

Gebiedsvisie
Made in May heeft aantoonbare ervaring vanuit projecten voor klanten. Bijvoorbeeld Samen met Schiphol Real Estate heeft Made in May een nieuwe methodiek voor gebiedsvisie ontwikkeld en deze toegepast bij de gebiedsvisie voor het Schiphol Central Business District voor de komende 30 jaar. Vanuit deze gebiedsvisie is ook de naamgeving, identity en communicatie ontwikkeld van, voor en door het gebouw The Base. Ook hebben we de herpositionering en de corporate communicatie ontwikkeld voor Schiphol Real Estate.

Verbindende concepten
Het gebied Zuidas in de Gemeente Amsterdam gaat de komende jaren flink veranderen. Het gebied heeft nu een overwegend zakelijk karakter. De gemeente wil dat het gebied leefbaar en groen wordt. Samen met de gemeente ontwikkelden we vanuit de thema’s van de stedenbouwkundige visie kansrijke ideeën die de komende jaren uitgerold worden in het gebied. Deze ideeën schalen van kleine activiteiten tot pop-up gebouwen of parken die de kwaliteit van leven en werken verhogen.

Arbeidsparticipatie
Made in May werkt samen met een drietal arbeidsmarktregio’s: Noord Holland Noord, Zuid Holland Centraal en Gooi & Vecht. Hiervoor heeft Made in May in het kader van de participatiewet het platform onzesmaakmakers.nl ontwikkeld. En in Noord Holland Noord werkt Made in May samen met het RPA NHN aan de positionering en uitrol van de communicatie van het WerkgeversServicePunt NHN.

Voor meer informatie over deze cases of andere cases van onze klanten kunt u contact opnemen met Katja@madeinmay.com. Of bel: 020-488 6888.Schiphol Real Estate
ZuidAs
Werkgeversservicepunt
Natuur en Mileufederaties Overijssel
United Tastes
Casa 400
Van der Valk Exclusief
Ahold Coffee Company
Lelystad Airport Businesspark
Natuur en Mileufederaties Drenthe
50/50
Strukton Worksphere
RPA NHN
Gemeente Gooi & Vechtstreek
Gemeente Zoetermeer
Natuur en Mileufederaties
Natuur en Mileufederaties

Wilt u meer informatie, ons een briefing geven en/of een kop koffie met ons drinken?

 • Made in May BV
 • Katja van der Vet (Managing Partner)
 • Amstelpark 6
 • 1083 HZ Amsterdam, the Netherlands
 • +31 20 488 68 88
 • katja@madeinmay.com


Routebeschrijving